→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Logo programu Szkoła Promująca ZdrowieSzkoła promująca zdrowie jest to miejsce nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z lokalną społecznością podejmują starania w kierunku poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Chcąc utrzymać ten stan w jak najlepszej formie istotne znaczenie ma edukacja prozdrowotna.

 

 

Archiwalna wersja strony


 

Szkoła promująca zdrowie jest to miejsce nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z lokalną społecznością podejmują starania w kierunku poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Chcąc utrzymać ten stan w jak najlepszej formie istotne znaczenie ma edukacja prozdrowotna. Mając na uwadze powyższy fakt dnia 4 września 2006 roku nasza szkoła rozpoczęła staż kandydacki, którego głównym celem jest realizowanie podstawowych założeń programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Czytaj więcej...