ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1 września 2021 r. - środa

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13 września 2021 r. - poniedziałek

Zebranie Rady Pedagogicznej. Spotkania z rodzicami – część klas

14 września 2021 r. - wtorek

Spotkania z rodzicami – część klas

14 października 2021 r. - czwartek

Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Pasowanie na ucznia.

1 listopada 2021 r. poniedziałek

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć.

11 listopada 2021 r. - czwartek

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć.

12 listopada 2021 r. - piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

15 listopada 2021 r. - poniedziałek

Spotkania z rodzicami.

23 – 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 r. - czwartek

Objawienie Pańskie - Trzech króli – dzień wolny od zajęć

24 stycznia 2022 r. - poniedziałek

Ustalenie ocen śródrocznych

24 stycznia 2022 r. - poniedziałek

Spotkania z rodzicami

31 stycznia 2022 r. - poniedziałek

Klasyfikacja śródroczna

14 – 27 lutego 2022 r. 

Ferie zimowe

28 marca 2022 r. - poniedziałek

Spotkania z rodzicami

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

2 maja 2022 r. - poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2022 r. - wtorek

Święto Konstytucji 3 maja – dzień wolny od zajęć

9 maja 2022 r. - poniedziałek

Spotkania z rodzicami

24 maja 2022 r. - wtorek

Egzamin ósmoklasisty – język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25 maja 2022 r. - środa

Egzamin ósmoklasisty – matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 maja 2022 r. - czwartek

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 czerwca 2022 r. – poniedziałek

Ustalenie ocen rocznych i końcowych

16 czerwca 2022 r. - czwartek

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

17 czerwca 2022 r. - piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 czerwca 2022 r. – poniedziałek

Klasyfikacja roczna i końcowe

24 czerwca 2022 r. - piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Ferie letnie

 

13 czerwca 2022 r.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – język polski

14 czerwca 2022 r.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – matematyka

15 czerwca 2022 r.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – język angielski