→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Realizujemy projekt ,,Lekcja:Enter"

Z początkiem roku szkolnego  nasza szkoła dołączyła do projektu "Lekcja: Enter”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

To projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone będą szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

 

Realizujemy Projekt ,,Lekcja:Enter"