ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

XIII MIĘDZYSZKOLNY PLENER MALARSKI „Wiosna wiosna wkoło …”

 

„Wiosna wiosna wkoło …” , to tytuł trzynastego już międzyszkolnego pleneru malarskiego, który odbył się 7 czerwca 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych. Wreszcie po dwóch latach ograniczeń związanych z pandemią można było zorganizować tę imprezę, która stała się już tradycją naszej szkoły.  

Celem imprezy, którą otworzyła dyrektor szkoły mgr Beata Lubieniecka, było spotkanie młodych plastyków, które pozwoliło na wzajemne poznanie się, nawiązanie znajomości i kontaktów twórczych oraz rozwijanie ich wrażliwości estetycznej, a także wyrobienie wśród młodego pokolenia potrzeby obcowania z naturą.

W plenerze wzięło udział siedem szkół podstawowych z Sosnowca i jedna z Mysłowic, które wytypowały trzyosobowe drużyny. Niezależne jury wybrało siedem najlepszych prac:

I miejsce zajęła praca Amelii Walaszek, II miejsce - praca Natalii Hajduk i III miejsce zajęła Zuzanna Maniecka. Wszystkie nagrodzone dziewczynki to uczennice SP 9 z Mysłowic, podopieczne pani Grażyny Urban. Były również cztery wyróżnienia, które otrzymały: Kalina Czekaj SP 15, Kinga Martinczak SP 9, Daria Leszczyńska SP 45 oraz Justyna Dąbrowska SP 29.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili goście: radni Dzielnicy „Południe” Niwka Pan Grzegorz Wola,  Pani Danuta Wola oraz Pani Dorota Juszczak, która jednocześnie była jednym ze sponsorów pleneru jako Prezes Fundacji „Sfinks”; Pani Anna Kloszewska – Wanik - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, przyczyniła się również do zwiększenia puli nagród dla uczestników malowania.

Uczestnicy pleneru otrzymali dyplomy, które zaprojektował i wykonał ksiądz Krzysztof oraz nagrody: najlepsi – sztalugi, materiały malarskie, albumy, długopisy, książki, kredki i słodycze, a pozostali artykuły piśmiennicze. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek oraz dodatkowo drobne upominki.

     Organizacja tego typu imprezy jest bardzo ważnym elementem w rozwoju artystycznym młodzieży. Jest okazją do pogłębiania zainteresowań, kształcenia zmysłu obserwacji, wyczula na klimat, nastrój i piękno krajobrazu oraz pomaga w rozumieniu problemów malarskich.

     Bardzo ważnym aspektem uczestnictwa w plenerze jest także możliwość skupienia się na twórczej pracy, rozmowach o sztuce i wymianie doświadczeń warsztatowych. Praca wśród rówieśników o podobnych pasjach działa bardzo stymulująco. Dla nauczycieli plastyki jest to również okazja do spotkania i wymiany zdań na temat specyfiki nauczanego przedmiotu. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem imprezy sprawowały nauczycielki z SP 29: p. Tamara Białas, p. Joanna Szczęsny i p. Mirosława Nowak.  

 Mirosława Nowak