→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Egzamin na kartę rowerową

2 czerwca – czwartek godz. 8:00

  • część teoretyczna
  • część praktyczna

 WARUNEK KONIECZNY:

Ukończone 10 lat w dniu egzaminu oraz odbyte obowiązkowe przygotowanie do egzaminu w ramach zajęć techniki.

Informacji udziela i zapisy przyjmuje Barbara Dec