→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

wrzesień 2020 r.

Spotkania z rodzicami - każda klasa będzie miała indywidualnie ustalony termin i formę zebrania. Rodzice otrzymają informacje od wychowawców przez dziennik elektroniczny.

 

 

14 października 2020 r. - środa

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

11 listopada 2020 r. - środa

Narodowe Święto Niepodległości

 

 

16 listopada 2020 r - poniedziałek

Spotkania z rodzicami

 

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

1 stycznia 2021 r. - piątek

Nowy Rok

 

 

18 stycznia 2021 r. – poniedziałek

Ustalenie ocen śródrocznych

 

 

25 stycznia 2021 r. - poniedziałek

Klasyfikacja

 

 

25 stycznia 2021 r. - poniedziałek

Spotkania z rodzicami

 

 

6 stycznia 2021 r. - środa

Trzech Króli

 

 

1 lutego - 14 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

 

 

29 marca 2021 r. – poniedziałek

Spotkania z rodzicami

 

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

3 maja 2021 r. - poniedziałek

Święto Konstytucji 3 maja

 

 

24 maja 2021 r. - poniedziałek

Spotkania z rodzicami

 

 

25 maja 2021 r. – język polski

26 maja 2021 r. – matematyka

27 maja 2021 r. – język obcy

Egzamin ósmoklasisty

 

 

3 czerwca 2021 r. - czwartek

Boże Ciało

 

 

4 czerwca 2021 r. - piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

16 czerwca 2021 r. – język  polski

17 czerwca 2021 r. – matematyka

18 czerwca 2021 r. – język obcy

Egzamin ósmoklasisty - Termin dodatkowy

 

 

14 czerwca 2021 r. - poniedziałek

Ustalenie ocen rocznych i końcowych

 

 

21 czerwca 2021 r. - poniedziałek

Klasyfikacja

 

 

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

 

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r

Ferie letnie