→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach od 4 maja 2021 roku

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach od 4 maja 2021 roku

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Uwaga! Pozostałe klasy do 16 maja br. bez zmian - kształcenie na odległość.

Od 17 maja br. uczniowie  klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.