→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Szkoła dla Asa

Rok temu nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoła dla Asa prowadzonego przez ośrodek szkoleń Metis w Katowicach.  W ciągu tego roku nauczyciele oraz kadra niepedagogiczna uczestniczyli w szeregu szkoleń oraz warsztatów by lepiej tworzyć przestrzeń dla uczniów ze spektrum autyzmu. Po spełnieniu wszystkich wymagań otrzymaliśmy certyfikat szkoły przyjaznej ucznia z autyzmem. Bardzo dziękujemy za przyznane wyróżnienie i będziemy się starać utrzymać standardy i pracować na rzecz osób z autyzmem jak do tej pory.

Szkoła dla Asa