→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Po tygodniu funkcjonowaniu szkoły w warunkach zaostrzonych przepisów sanitarnych dokonaliśmy analizy obowiązujących u nas zasad i dokonujemy korekt w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom. I tak:

  1. Ograniczamy ilość uczniów przebywających jednocześnie w czasie przerw na jednym korytarzu – część klas 4 – 8 pozostanie na przerwach w salach pod opieką nauczycieli, cześć przejdzie na dolny korytarz (także pod opieką nauczycieli) i wreszcie część wychodzić będzie na górny korytarz. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie będą mogli wyjść z nauczycielem na teren wokół szkoły.
  2. Zalecamy i będziemy apelowali do uczniów, by wychodząc z sali lekcyjnej , także na przerwę, zakładali maseczki. Chcemy, by traktowali to jako naturalny odruch i obowiązek. Niemal wszyscy rodzice zaakceptowali taki stan rzeczy – uczeń w miejscu wspólnym jakim jest korytarz, noszą maseczki. Nie możemy nikogo zmusić, ale liczymy na zrozumienie sytuacji i stosowanie się do apelu przez uczniów. Rodziców prosimy o wspieranie naszych działań.

Beata Lubieniecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu