ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zostały na wniosek rodziców zakwalifikowane do klasy 1.

Lista kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zakwalifikowanych do klasy 1

 1. Grochowiec Oliwier
 2. Guzek Olaf
 3. Litwińska Lilianna
 4. Oleś Maurycy
 5. Pawlik Emilia
 6. Szarko Lena
 7. Szarko Nadia
 8. Szymczyk Miłosz
 9. Wolak Nadia
 10. Zuchowicz Dominika
 11. Żurek Lidia

Lista kandydatów niezakwalifikowanych: BRAK

Uwaga:

Do 30 marca do godziny 15.00 rodzice kandydatów zamieszkałych zarówno w obwodzie szkoły jak i poza nim, są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia do klasy 1 w postaci pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły.

Pobierz druk potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy 1

31 marca o godzinie 12.00 zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.