ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Drodzy Rodzice, Opiekunowie !

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie.

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji od 1 do 17 marca 2023 r. do godz.15.00 można składać wniosek do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. 

Wniosek  - Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych Miasta Sosnowiec 

Terminy rekrutacji uzupełniającej od 01.06.2023 r do 07.06.2023 r. do godz.15.00.

Pomoc w wypełnieniu elektronicznego wniosku oraz jego wydrukowanie po wypełnieniu uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!

 

Lp Czynności rekrutacyjne  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   Termin w postępowaniu dodatkowym
1 Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2023 r. - 17.03.2023 r.

do godz.15.00

01.06.2023 r. - 07.06.2023 r.

do godz.15.00

2 Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24.03.2023 r.

godz.12.00

15.06.2023 r.

godz.12.00

3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 30.03.2023 r. 

do godz.15.00

do 21.06.2023 r. 

do godz.15.00

4

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2023 r. 

godz.12.00

22.06.2023 r. 

godz.12.00

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie terminów rekrutacji wraz z załącznikami

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacji

Terminy rekrutacji wraz z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych w naszym mieście

 

 

SP 29 Rekrutacja do kalsy 1