ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Czynności rekrutacyjne

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie.

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji od 1 do 18 marca 2022 roku do godziny 15.00 można składać elektroniczny wniosek do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/23.

 

Termin rekrutacji uzupełniającej:

Od 01.06.2022 r. do 07.06.2022 r. do godz. 15:00

 

Wniosek jest dostępny na stronie rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych Miasta Sosnowiec

 

Pomoc w wypełnieniu elektronicznego wniosku oraz jego wydrukowaniu po wypełnieniu, uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2022 r. – 18.03.2022 r.

do godziny 15.00

01.06.2022 r. – 07.06.2022 r.

do godziny 15.00

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

 25.03.2022.

 do godziny 12.00

13.06.2022 r.

do godziny 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 31.03.2022 r.

do godziny 15.00

Do 17.06.2022 r.

do godziny 15.00

4.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

01.04.2022 r.

godzina 12.00

20.06.2022 r.

godzina 12.00