→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Czynności rekrutacyjne

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie.

Za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji od 1 do 5 czerwca 2021 roku można składać elektroniczny wniosek do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22 w rekrutacji uzupełniającej.

Wniosek jest dostępny na stronie rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych Miasta Sosnowiec

 

Pomoc w wypełnieniu elektronicznego wniosku oraz jego wydrukowaniu po wypełnieniu, uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

do godziny 15.00

01.06.2021 r. – 05.06.2021 r.

do godziny 15.00

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

 26.03.2021.

 do godziny 12.00

10.06.2021 r.

do godziny 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 31.03.2021 r.

do godziny 15.00

Do 17.06.2021 r.

do godziny 15.00

4.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

01.04.2021 r.

godzina 12.00

 

18.06.2021 r.

godzina 12.00

 Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym dostępna jest  na stronie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu