→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

W celu przyjęcia do szkoły dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 należy do 31 marca 2021 r. złożyć oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do szkoły - wszelkie informacje i pomoc z tym związaną uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły – osobiście lub  tel. 32 299 21 63.

Kandydaci przyjęci do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

 1. Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali w  obwodzie Szkoły Podstawowej nr 29 przyjęci są do szkoły z urzędu. W związku z brakiem podstawy prawnej do publikacji danych dzieci z obwodu informację o przyjęciu można uzyskać w sekretariacie szkoły.
 2. Spoza obwodu:
 • Glanowski Łukasz
 • Grochowiec Nicola
 • Kot Bartosz
 • Kryvobok Dominika
 • Pałka Natalia
 • Romański Jakub
 • Szałyga Bartosz
 • Wieczorek Nel

Kandydaci nieprzyjęci do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

 • BRAK

 

Podstawa prawna publikacji danych dzieci spoza obwodu biorących udział w rekrutacji - art. 158 ustawy Prawo Oświatowe.