ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

Kandydaci przyjęci do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023:

 1. Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali w  obwodzie Szkoły Podstawowej nr 29 przyjęci do szkoły z urzędu. W związku z brakiem podstawy prawnej do publikacji danych dzieci z obwodu wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.
 2. Spoza obwodu:
 • LP Nazwisko Imię
       
  1 Chmiel Zuzanna
  2 Cierpisz Szymon
  3 Katus Otylia
  4 Miarka Milena
  5 Poznańska Emilia