→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Czynności rekrutacyjne

 

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. – 12.03.2020 r.

do godziny 15.00

01.06.2020 r. – 05.06.2020 r.

do godziny 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

 22.04.2020.

 do godziny 12.00

10.06.2020 r.

do godziny 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 27.04.2020 r.

do godziny 15.00

Do 17.06.2020 r.

do godziny 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

29.04.2020 r.

godzina 12.00

 

19.06.2020 r.

godzina 12.00