→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Informacja Dyrektora Szkoły

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: od 25 marca do 10 kwietnia szkoła realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1. Realizujemy podstawę programową – zmodyfikowane programy nauczania.

2. Przysłane prace uczniów są sprawdzane i oceniane. Oceny wstawiamy do dziennika.

3. Uczniowie mogą rozwiązywać zadania w dowolnym czasie. Nie ma obowiązku wykonywania zadań natychmiastowo, gdy tylko znajdą się na dysku. Uczniowie odsyłają prace w nieprzekraczalnym terminie – do tygodnia.

4. Wykonane zadania mogą być odsyłane w dowolnie wybranej formie, np.:
a. Jako pliki edytora tekstu – wówczas nie wymagają drukowania
b. Jako zdjęcia wykonanych zadań – jeśli zostały wydrukowane
c. Jako skany wykonanych zadań – jeśli zostały wydrukowane

5. Wychowawcy, nauczyciele i pedagog szkolny pozostają w kontakcie z rodzicami i uczniami tak jak w ostatnich dniach – drogą mailową, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie.

Beata Lubieniecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29