ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Jesteśmy po to, aby nasi uczniowie byli odważni w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna oraz z radością i w dbałości o zdrowie odnajdywali swoje miejsce we współczesnym świecie.

1 września 2023 roku naukę w naszej szkole rozpoczęło 309 uczniów w 15 oddziałach klasowych.

Zajęcia prowadzi 38 nauczycieli.

Zadania administracyjne i obsługowe wykonuje 11 osób.

W budynku mieści się 14 sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), sala gimnastyczna z polimerową nawierzchnią, salka do zajęć rewalidacyjnych, salka do zajęć logopedycznych, świetlica (będąca jednocześnie stołówką), biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, Laboratorium Przyszłości, gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga. Wszystkie sale wyposażone są w zestawy multimedialne z tablicami interaktywnymi. We wszystkich salach można korzystać z Internetu.

Aby nasi uczniowie mogli wszechstronnie się rozwijać i mieli kontakt z kulturą organizujemy m.in.: wycieczki jednodniowe i dłuższe, wyjazdy do teatru, do kina, do filharmonii, zabawy karnawałowe itp.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu programach, projektach i innowacjach pedagogicznych.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, jak i tych uzupełniających wiadomości i umiejętności.

Szkoła współpracowała w ramach projektów unijnych z wieloma zagranicznymi placówkami.