→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Jesteśmy po to, aby nasi uczniowie byli odważni w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna oraz z radością i w dbałości o zdrowie odnajdywali swoje miejsce we współczesnym świecie.

1 września 2022 roku naukę w naszej szkole rozpoczęło 322 uczniów w 16 oddziałach klasowych.

Zajęcia prowadzi 38 nauczycieli.

Zadania administracyjne i obsługowe wykonuje 11 osób.

W budynku mieści się 14 sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), sala gimnastyczna z polimerową nawierzchnią, salka do zajęć gimnastyki korekcyjnej, świetlica (będąca jednocześnie stołówką), biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga. Wszystkie sale wyposażone są w zestawy multimedialne z tablicami interaktywnymi. We wszystkich salach można korzystać z Internetu.

W czasie wakacji 2015 roku wszystkie korytarze i szatnie zostały odnowione, pomalowane. Podczas wakacji w 2019 roku została wyremontowana sala gimnastyczna.

Aby nasi uczniowie mogli wszechstronnie się rozwijać i mieli kontakt z kulturą organizujemy m.in.: wycieczki jednodniowe i dłuższe, wyjazdy do teatru, do kina, do filharmonii, zabawy karnawałowe itp.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu programach, projektach i innowacjach pedagogicznych.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, jak i tych uzupełniających wiadomości i umiejętności.

Szkoła współpracowała w ramach projektów unijnych z wieloma zagranicznymi placówkami.