Ostatnia aktualizacja 12 listopada 2018 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Misja naszej szkoły

Jesteśmy po to, aby nasi uczniowie byli odważni w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna oraz z radością i w dbałości o zdrowie odnajdywali swoje miejsce we współczesnym świecie.

3 września 2018 roku naukę w naszej szkole rozpoczęło 367 uczniów w 17 oddziałach klasowych.
Zajęcia prowadzi 35 nauczycieli.
Zadania administracyjne i obsługowe wykonuje 11 osób.
W budynku mieści się 14 sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), sala gimnastyczna z polimerową nawierzchnią, salka do zajęć gimnastyki korekcyjnej, świetlica (będąca jednocześnie stołówką), biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga i logopedy. Mamy 10 sal wyposażonych w zestawy multimedialne z tablicami interaktywnymi a kolejne trzy w laptop, projektor i zestawy głośników. We wszystkich salach, dzięki sieci bezprzewodowej, można korzystać z Internetu.

W czasie wakacji 2015 roku wszystkie korytarze i szatnie zostały odnowione, pomalowane.

Aby nasi uczniowie mogli wszechstronnie się rozwijać i mieli kontakt z kulturą organizujemy m.in.: wycieczki, wyjazdy do teatru, do kina, do opery, zabawy karnawałowe itp.

Także w czasie ferii zimowych nasza szkoła jest otwarta dla uczniów, którzy mogą brać udział w ciekawych zajęciach pod opieką nauczycieli.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, jak i tych uzupełniających wiadomości i umiejętności.







































******************


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************