Dnia 9 grudnia 2014 r. otrzymaliśmy

 

KRAJOWY CERTYFIKAT

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Publiczna prezentacja autoewaluacji - Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

Dnia 15 listopada 2011 r. otrzymaliśmy

 

Certyfikat II stopnia

Śląskiej Sieci

Szkół Promujących Zdrowie

 

 

powiększ  

Otrzymaliśmy

 

Certyfikat Śląskiej Sieci

Szkół Promujących Zdrowie

 

Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpiło dnia 7 listopada 2007

 

 

 

Szkoła promująca zdrowie jest to miejsce nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z lokalną społecznością podejmują starania w kierunku poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Chcąc utrzymać ten stan w jak najlepszej formie istotne znaczenie ma edukacja prozdrowotna. Mając na uwadze powyższy fakt dnia 4 września 2006 roku nasza szkoła rozpoczęła staż kandydacki, którego głównym celem jest realizowanie podstawowych założeń programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 
 
 

Realizacja programu była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, rodziców, sponsorów i instytucji współpracujących ze szkołą. Po przeszkoleniu rady pedagogicznej, zapoznaniu rady szkoły, samorządu uczniowskiego, uczniów i wszystkich pracowników szkoły z koncepcją, strategią i modelem tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ) oraz uzyskaniu akceptacji powyższych środowisk rozpoczęto działania w zakresie promocji zdrowia w szkole. Pierwszym zadaniem na początku stażu było określenie problemów priorytetowych.

Diagnozy i wyboru dokonano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli oraz losowo wybranych uczniów i rodziców.

Ankieta proponowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach zawierała 30 wskaźników wśród, których ankietowani wybierali 10 odpowiadając na pytanie: „Zdrowa szkoła to?”.

 
 

Społeczność naszej szkoły uważa, że szkoła jest zdrowa gdy: panuje w niej przyjazna atmosfera, dba o wszechstronny rozwój dziecka, promuje zdrowie przez aktywność fizyczną oraz zdrowie psychiczne, uczy dbać o higienę i bezpieczeństwo, proponuje zdrowy tryb życia i odżywiania, panują w niej dobre relacje międzyludzkie, realizuje dobre programy profilaktyczne, ogranicza stres oraz proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 
 
 

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli, biorąc pod uwagę 10 najczęściej wybieranych wskaźników przez ankietowanych oraz treści zawarte w programach obecnie realizowanych w naszej szkole jak Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyczny wyłoniliśmy następujące trzy główne obszary priorytetowe, które realizowaliśmy w latach 2006 – 2009:

 • Zdrowe odżywianie – rok szkolny 2006/2007

 • Aktywny tryb życia – rok szkolny 2007/2008 

 • Higiena osobista i otoczenia – rok szkolny 2008/2009

 

W latach 2009 – 2012 zrealizowaliśmy program który obejmował:

 • Bezpieczeństwo moje i innych – rok szkolny 2009/2010

 • Zachowania proekologiczne czyli w trosce o czyste środowisko i własne zdrowie – rok szkolny 2010/2011

 • Zdrowie psychiczne i społeczne – rok szkolny 2011/2012

 

 

W latach 2012 – 2015 zrealizowaliśmy program który obejmował:

 • Bezpieczeństwo moje i innych – rok szkolny 2012/2013

 • Zdrowe odżywianie – rok szkolny 2013/2014

 • Higiena osobista i otoczenia – rok szkolny 2014/2015

 

Obecnie realizujemy kolejny program, który obejmuje lata 2015 – 2018:

 • Aktywność fizyczna – rok szkolny 2015/2016

 • Zdrowie psychiczne i społeczne – rok szkolny 2016/2017

 • Ekologia ważna sprawa – rok szkolny 2017/2018

koordynatorzy projektu

Anna Janaszek

Ewa Węgrzyńska

 

 

            A.J.