Ostatnia aktualizacja 12 listopada 2018 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Grono pedagogiczne

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej


mgr Teresa Bernat
wychowawca klasy II A
nauczyciel dyplomowany


mgr Anna Bierzyńska
wychowawca klasy I A
nauczyciel dyplomowany


mgr Urszula Dziopa
wychowawca klasy II B
nauczyciel dyplomowany


mgr Beata Nowak – Dziudzi
wychowawca klasy I B
nauczyciel dyplomowany


mgr Ewa Węgrzyńska
wychowawca klasy III A
nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele klas IV - VII


mgr Katarzyna Pliszke – Rozińska
nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca klasy IV B


mgr Aleksandra Szczepanik
nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca klasy VII B


mgr Elżbieta Kalembka
nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca klasy V A


mgr Tomasz Janus
nauczyciel dyplomowany
uczy historii i wiedzy o społeczeństwie


mgr Agnieszka Kokot
nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki
wychowawca klasy V C


mgr Barbara Dec
nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki i techniki
wychowawca klasy VI Bmgr Joanna Palka
nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki i chemii
wychowawca klasy V B


mgr Izabela Skowrońska-Kaczmarek
nauczyciel dyplomowany
uczy przyrody i biologii
wychowawca klasy IV C


mgr Magdalena Płoszaj
uczy fizyki


mgr Iwona Knopik
uczy historii


mgr Agata Czajka
nauczyciel dyplomowany
uczy przyrody i geografii


mgr Anna Janaszek
nauczyciel dyplomowany
uczy informatyki
wychowawca klasy VIII A


mgr Monika Przybyło
nauczyciel kontraktowy
uczy j. angielskiego


mgr Agnieszka Strózik
nauczyciel dyplomowany
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy VII A


mgr Agnieszka Sobczyk
nauczyciel kontraktowy
uczy j. angielskiego


p. Emilia Wasik
nauczyciel kontraktowy
uczy j. niemieckiego


mgr Tamara Białas
nauczyciel dyplomowany
uczy plastyki


mgr Martyna Wajda – Kuryło
nauczyciel mianowany
uczy religii


mgr Natalia Świtała
uczy muzyki


mgr Edmund Grobelny
uczy religii


mgr Ewa Konieczna
nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego
wychowawca klasy VI A


mgr Aleksandra Kopf
nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego
wychowawca klasy VIII B


mgr Izabela Siwek
uczy doradztwa zawodowego


mgr Aleksander Adamus
uczy edukacji dla bezpieczeństwa
wychowania fizycznego


mgr Mirosława Nowak
nauczyciel dyplomowany
kierownik świetlicy


mgr Sylwia Nowakowska
nauczyciel mianowany
wychowawca świetlicy


mgr Mariola Jawień
nauczyciel dyplomowany
logopeda


mgr Joanna Auguścik
nauczyciel kontraktowy
pedagog szkolny
******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************