Ostatnia aktualizacja 12 listopada 2018 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY     pobierz tutaj


STATUT SZKOŁY     pobierz tutaj
obowiązuje od 27.11.2017 r.

ARKUSZ OCENY ZACHOWANIA     pobierz tutaj

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA     pobierz tutaj

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA     pobierz tutaj

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2018/2019

Podręczniki szkolne w roku szkolnym 2018/2019


System oceniania i wymagania edukacyjne


klasa 1:      - ocenianie      - wym.eduk.

klasa 2:     - ocenianie      - wym.eduk.

klasa 3:      - ocenianie      - wym.eduk.

Religia:     - klasy 1-3     - klasy 4-6     - klasa 7     - klasa 8

Język polski:     - klasa 4     - klasa 5      - klasa 6      - klasa 7

Język angielski:     - klasy 1-3     - kl.1     - kl.2     - kl.3
                                   - klasy 4-8     - kl.4     - kl.5     - kl.6     - kl.7     - kl.8

Język niemiecki:     - klasa 7

Muzyka:     - ocenianie

Plastyka:     - ocenianie

Historia i społeczeństwo:     - ocenianie     - klasa 5     - klasa 6

Historia:     - klasa 4     - klasa 7     - klasa 8

Wiedza o społeczeństwie:     - klasa 8

Przyroda:     - klasa 4     - klasa 6     - pso 4 i 6

Geografia:     - klasa 5      - klasa 7     - klasa 8

Biologia:     - klasa 5     - pso 7,8     - klasa 7     - klasa 8

Fizyka:     - klasa 7

Chemia:     - klasa 7      - klasa 8

Matematyka:     - klasa 4     - klasa 5     - klasa 6     - klasa 7

Zajęcia komputerowe:     - klasy 1-3     - ocenianie     - klasa 6

Informatyka:     - ocenianie     - klasa 4      - klasa 5     - klasa 7     - klasa 8

Technika/zajęcia techniczne:    - klasa 4     - klasy 5-6

Wychowanie fizyczne:     - klasy 4-8

Etyka:     - ocenianie i wymagania edukacyjne


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************