Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2018 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY     pobierz tutaj


STATUT SZKOŁY     pobierz tutaj
obowiązuje od 27.11.2017 r.

ARKUSZ OCENY ZACHOWANIA     pobierz tutaj

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA     pobierz tutaj

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA     pobierz tutaj


System oceniania i wymagania edukacyjne


klasa 1:      - ocenianie      - wym.eduk.

klasa 2:     - ocenianie      - wym.eduk.

klasa 3:      - ocenianie      - wym.eduk.

Religia:     - klasy 1-3     - klasy 4-6     - klasa 7

Język polski:     - klasa 4     - klasy 5-6      - klasa 7

Język angielski:     - klasy 1-3     - kl.1     - kl.2     - kl.3
                                   - klasy 4-8     - kl.4     - kl.5     - kl.6     - kl.7

Język niemiecki:     - klasa 7

Muzyka:     - ocenianie

Plastyka:     - ocenianie

Historia i społeczeństwo:     - ocenianie     - klasa 5     - klasa 6

Historia:     - klasa 4     - klasa 7

Przyroda:     - klasa 4     - klasa 5     - klasa 6     - klasy 4-6

Geografia:     - klasa 7

Biologia:     - klasa 7

Fizyka:     - klasa 7

Chemia:     - klasa 7

Matematyka:     - klasa 4     - klasa 5     - klasa 6     - klasa 7

Zajęcia komputerowe:     - klasy 1-3     - ocenianie     - klasy 5-6

Informatyka:     - ocenianie     - klasa 4     - klasa 7

Technika/zajęcia techniczne:    - klasa 4 - klasy 5-6

Wychowanie fizyczne:     - klasy 4-8

Etyka:     - ocenianie i wymagania edukacyjneWniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej      więcej...

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie wniosku...      więcej...

Uchwała rady Miejskiej w Sosnowcu w spr. jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************