Ostatnia aktualizacja 11 lutego 2019 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Wojewódzki sukces Spółdzielni Uczniowskiej „Łakomczuch”

Spółdzielnia Uczniowska „Łakomczuch” działająca w naszej szkole, po raz kolejny przystąpiła do Konkursu zorganizowanego przez Wojewódzką Radę Spółdzielczości Uczniowskiej. Tym razem był to konkurs fotograficzny „Spółdzielnia Uczniowska w obiektywie” w roku szkolnym 2017/ 2018. Należało również opisać sprzedawany asortyment. Do konkursu przystąpiło 16 szkół województwa śląskiego.

Nasza Spółdzielnia Uczniowska „Łakomczuch zajęła I miejsce w województwie śląskim.

Pani Beata Nowak-Dziudzi odebrała puchar i dyplom podczas uroczystości, która odbyła się 25 października 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiej Rady Spółdzielczości Uczniowskiej w Katowicach.

Gratuluję wszystkim małym spółdzielcom, dzięki którym Spółdzielnia Uczniowska osiąga sukcesy. Sprzedawcom za pracę i zaangażowanie. Mam nadzieję, że będzie ich to w dalszym ciągu zachęcać do pracy i nie zabraknie zapału.

opiekun SU  Beata Nowak- Dziudzi
******************


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************


******************