Ostatnia aktualizacja 31 sierpnia 2018 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Witaj Majowa Jutrzenko
apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień ten jest znakomitą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Patriotyzm i Ojczyzna.

   02 maja uczniowie klas V w swoim wystąpieniu przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przypomnieli społeczności szkolnej o naszych korzeniach, o genezie i symbolice Orła Białego, Flagi Biało-Czerwonej oraz pierwszego polskiego hymnu - Bogurodzicy i hymnu państwowego - Mazurka Dąbrowskiego. Podkreślili doniosłe znaczenie uchwalenia  konstytucji 3 maja w 1791 roku, a także wagę słowa Ojczyzna. Ta żywa lekcja historii miała na celu przypomnienie o obowiązku szacunku do tradycji i wszystkiego, co związane jest z naszą tożsamością narodową.

p. Barbara Dec
p. Ewa Konieczna
oraz uczniowie klasy V a i V b


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************